תנודה

1. עלייה או ירידה בערך או במחיר של מטבע, של ריבית.

2. העליות והירידות במחזור העסקים.