תמיכה

  1. בניתוח טכני של ניירות ערך: מצב שוק בו נוצרים ביקושים למניה כל אימת ששעריה יורדים עד לרמה נתונה.
  2. מימון או מתן חסות.