תלוש נדחה

תלוש של איגרות חוב שבה הריבית משתלמת רק לאחר תקופת זמן מוגדרת. (גם: איגרת חוב מוארכת).