תכנית להתרחבות עסקית

תכנית שנועדה לעודד יחידים לחתום ולהחזיק במניות של חברות קטנות לא רשומות המגייסות כספים להתרחבות עסקית עד לסכום מסוים. (בריטניה).