תכלית

העדים או הנחיות לפעולה שהעסק קובע לעצמו בצורה מפורשת וכמותית כשאלה מלוות באפשרויות הערכה. (גם: מטרה)