תיק אקטיבי

1. תיק ניירות ערך שיש בו פעילות ערה ומהירה, כנגד תיק פסיבי. (גם: תיק דינמי).

2. תיק שעיקר הפעולות המתבצעות בו מתאפיינות בניסון לחיזוי תהליכים ואירועים בשוק ההון בטרם יקרו.