תיק אגרסיבי

תיק השקעות בניירות ערך שהרכבו נבחר במטרה להשיג גידול מהיר של הון ולא של הכנסה שוטפת. (גם: תיק גידול).