תיק

1. האחזקה הכוללת של יותר מנייר ערך אחד המוחזק על ידי, או בשמו, של משקיע. (גם: תיק השקעות).

2. הרשימה של ניירות ערך כאמור
.