תינוקות מלחמה

מניה או איגרת חוב של חברות שהכנסותיהן נובעות בעיקר מעבודות שהם עושים, או משירותים שהם נותנים, למשרד הבטחון. (עגה, ארה"ב).