תטא

השינוי במחיר האופציה כתוצאה מהתקצרות הזמן שנותן עד למועד פקיעת אופציה ביום אחד.