תחליף מניה

נייר ערך אשר בשל התנאים והנסיבות בהן הוא הונפק ונחשב לשווה ערך למניה רגילה.