תחליף מיידי

מכירת נייר ערך אחד ורכישה של נייר ערך אחר באותו יום עסקים, כשהקנייה והרכישה הם, בדרך כלל, בסכומים שווים.