תחזית נאיבית

מונח טכני לתחזית הנעשית על בסיס השלכה של מגמות העבר על העתיד.