תוצא לקוח

תאוריה הגורסת שניגודי אינטרסים בין המשקיעים בניירות ערך בעלי שיעורי מס שונים יגרמו לכך שמשקיעים שונים יחזיקו בסוגים שונים של מניות.