תווכן

שם כללי לאדם המשמש כאיש ביניים - בין קונה למכור של סחורות ושירותים, הפועל בשם לקוחו, שהוא אחד הצדדים לעסקה. (בלועזית: ברוקר).