ת"א 100

הנחת תשואה נומינלית צפויה למדד ת"א 100 ל- 12 החודשים הקרובים בהסתמך על התשואה הנומינלית של מדד ת"א 100 בעשור האחרון שעלתה על 20% לשנה, והתשואה הריאלית שנאמדת ב- 7%-9% לשנה.