תאריך סופי

בשווקים לסחורות בסיסיות (קומודיטיס): מועד התפוגה של חוזה עתידי.