תאריך הפרדה

במסחר בזכויות של ניירות ערך: מועד קבוע שבו מופרדת הזכות מהמניה, וממועד זה ואילך נמכרות המניות כמניות בלי זכות.