שער סגירה נמוך 2

השער הנמוך בו נסגר המסחר בני"ע מסוים לאורך תקופה מסוימת.