שער סגירה נמוך

השער הנמוך בו נסגר המסחר בני"ע מסוים לאורך תקופה מסוימת.