שער סגירה גבוה

השער הגבוה בו נסגר המסחר בני"ע מסוים לאורך תקופה מסוימת.