שער למועד

המחיר למטבע חוץ בשוק העתידיות שאותו קונים או מוכרים בתנאי מסירה בעתיד.