שער בסיס

1. שער המשמש בסיס למסחר במניות בשלב הראשון של המסחר בהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

2. ריבית בסיסית.