שער אחיד

1. מחיר איגרת חוב הנסחרת בבורסה שאין משנים אותו. השער הסופי והמוחלט, שאין עליו כל תוספת ושאין ממנו כל גריעה. (גם: שער חלק).

2. שער הנקבע לכל העסקות שנעשו בבורסה לניירות ערך ביום מסוים בנייר ערך מסוים.