שעות מסחר

השעות שבהן מבוצעות עסקות בניירות ערך בזירת המסחר של הבורסה.