שליטה

סמכות או יכולת לנהל גוף או פעולה. היכולת להורות - לארגון או לאנשים - לבצע פעולות מסוימות במסגרת המטרות של אותו ארגון או אנשים.