שכר מנהלים

השכר המשתלם לחבר מועצת מנהלים בחברה אם נקבע כך בתקנות ובהתאם לנקבע.