שיקול דעת

כוח שניתן למישהו לפעול לפי מיטב שפיטתו והבנתו לגבי מצבים ומקרים מסוימים, על פי הכוונות שהיו ביסוד הסמכות שהוענקה.