שיפוי

אופציה לקנות או למכור כמות מוגדרת של מניות במחיר קבוע בתוך תקופת זמן נתונה.