שיערוך

פעולה של שינוי ערך קיים ומתן ערך חדש. (גם: הערכה מחדש).