שוק שלישי

1. שוק שבו בלוקים גדולים של ניירות ערך הרשומים בבורסה לניירות ערך מוסדרת נסחרים מעבר לדלפק או מחוץ לבורסה.
(ארה"ב).

2. מוסד בו נסחרות מניות של חברות קטנות השואפות לגדול. (בריטניה).