שוק שוורים

שוק ניירות ערך וסחורות בסיסיות (קומודיטיס) שבו קיימת מגמה מתמשכת של עליית מחירים, לאורך תקופת זמן הנמכרת חודשים רבים (עגה). שוק בעל סיכויי תשואה גבוהים אבל גם בעלי סיכון גבוה, כנגד שוק דובים.