שוק רך

בשווקי ניירות הערך והסחורות הבסיסיות: מצב של שוק יורד, בדרך כלל לתקופת זמן קצרה.