שוק רדום

שוק ניירות ערך שיש בו פעילות מסחרית קטנה, שהמחזור הוא קטן באופן בלתי רגיל ומחירי השוק משתנים בשינויים קטנים יחסית.