שוק רגיש

שוק שהפעילים בו מגיבים במהירות גבוהה יחסית לאירועים ולחדשות פיננסיות וכלכליות - חיוביות או שליליות - אלה מוצאים מייד ביטוי במחירי ניירות הערך.