שוק רביעי

שוק שבו מניות לא רשומות או בלוקים גדולים של מניות או איגרות חוב נקנות ונמכרות באופן ישיר בין משקיעים, באמצעות מערך ממוחשב, הידוע כרשת מוסדית, בלי עזרה של ברוקר או דילר. (ארה"ב).