שוק צר

1. שוק שבו מצוי היצע מועט של ניירות ערך, אם בכלל ואם של נייר ערך מסוים.

2. שוק שבו הביקוש לנייר ערך מוגבל במידה כזו ששינוי קטן בהיצע או בביקוש יוצר תנודות גדולות במחיר השוק לאותו נייר ערך.