שוק פתוח

1. שוק הזמין לכל הקונים והמוכרים הפוטנציאליים.

2. שוק שבו קיימת התחרות משוכללת והמחירים נקבעים על פי היצע וביקוש בלבד