שוק פעיל

1. שוק ניירות ערך - או חלק ממנו - שבו מתנהל מסחר בהיקף העולה על היקף המסחר המקובל בו.

2. שוק שיש בו מבחר ניכר של ניירות ערך מסוגים שונים ואלה נסחרים בו לעתים שכיחות ותכופות