שוק נעול

בורסה לניירות ערך שבה שוררת תחרות גדולה מאוד והמחיר המבוקש שווה למחיר המוצע.