שוק מתעורר

שוק במדינה הנמצאת בשלבי צמיחה והוא בעל סיכוי טוב ותשואות גבוהות במיוחד