שוק מתנדנד

התנהגות שוק ניירות ערך שבו המחירים נעים ומשתנים על פני טווח רחב. שוק שבו יש עליות וירידות תכופות בשערי המניות