שוק מת

שוק בניירות ערך שאלה הנמצאים בו אינם יכולים לצאת ממנו ואלה שבחוץ אינם מעוניינים להכנס אליו