שוק מעו"ף

השוק שבו מתנהל המסחר במכשירים עתידיים ופיננסיים.