שוק מסודר

1. שוק שבו הוראות לקניית ניירות ערך או למכירתם בהיקף נרחב, יכולות להתבצע בלי לגרום לשינויים קיצוניים במחירים.

2. שוק שבו ספציאליסט של נייר ערך מסוים (עושה שוק) מאזן כל אי איזון של פקודות. (ארה"ב).