שוק מניות

1. כל שוק שבו נעשות קניות ומכירות של מניות במגמה להפיק רווח.

2. ההיצע והביקוש בפועל למניה של חברה הרשומה בבורסה.

3. מונח המשמש במקום בורסה לניירות ערך. (ע"ע).