שוק מיידי

שווקים לסחורות בסיסיות ומטבע שבו העסקות שמבוצעות הן לשם מסירה מיידית ובתמורה למזומן. (גם: שוק מזומנים, שוק פיסי).