שוק בירידה

ביטוי המציין שמחירי מניות בבורסות השונות היו בירידה באותו יום