שוק בין מקצועי של אמסטרדם

שיטה למסחר בעסקות גדולות על בסיס עמלה הנקבעת במשא ומתן שפותחה בבורסה לניירות ערך של אמסטרדם בשנת 1986.