שוק אפור

השוק בניירות ערך חדשים שהונפקו לפני שהמניות נתקבלו על ידי מי שחתם עליהן.